Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2017

Vấn đề khác nhau giữa SEO từ khóa có dấu và không dấu

Hình ảnh
Làm SEO từ khoá có dấu và lam seo tu khoa khong dau! Vấn đề tranh cãi của rất nhiều member. Nhưng thực hư là sử dụng loại nào là tối ưu nhất?
Bản chất của SEO là gì ? Bản chất của SEO là đáp ứng được những gì tốt nhất mà các bộ máy tìm kiếm của Google cần là ? Nhưng: Google Search luôn đáp ứng nhu cầu cho cái gì?  cho ai? --> Đó là nhu cầu mà người dùng - người đang làm các thao tác search! Nếu Google Search luôn đáp ứng cho nhu cầu cho người dùng thì người dùng, nhu cầu của người dùng đây mới chính là nhân tố quyết định khi làm SEO có dấu hay là làm SEO không dấu. Suy raLàm seo có dấu hay làm seo không có dấu thì còn tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng để ta sẽ xác định cho mình được những từ khóa nào là nên làm. Nhưng nếu nhu cầu của từ khoá có dấu và không có dấu sau thống kê đều như nhau thì chúng ta hãy nên tiến hành phân tích thêm điều kiện như sau: Khi nhìn kết quả search hầu hết được mọi người đều đọc dòng title đầu tiên,thì sau đó tới snippet và cuối cùng chính là tên miền. D…